سفارش تبلیغ
صبا ویژن


سکوت

Go to fullsize image 

سحر آمد

اندکی چند کنارم بنشست

خبری تازه برایم آورد

خبر از صبح امید

خبر از خنده ی سیر

خبر از دوری شبهای پلید ...

خبر از هاله ی نوری پر غم

نفسی شاد شدم

لحظه ای دیر سراسیمه گذشت

سنگ بگرفتم و بر آینه ی خویش زدم

گذر از آتش وجدان کردم

از خودم طرد شدم

با خودم ماندم و بر خود که تنسّم کردم

چیزی از عشق ندیدم

خبر از ایمان نبود

آن که هر روز دم از فاتح و مُصلح می زد

لوده ای بیش نبود

ایستادم

و به هر رایحه اش

کز پس باغی از عرفان آمد

سلامی کردم

و به هر سجده ی سبزش

و به هر خوشه ی ایمان قسمی یاد نمودم

که دلش را پس از این شاد کنم
  


نوشته شده در سه شنبه 90/2/13ساعت 6:23 عصر توسط عسل نظرات () |

Go to fullsize image

اگر ماه بودم به هر جا که بودم 

 سراغ تو را از خدا می گرفتم 

 

 

                    وگر سنگ بودم به هر جا که بودی  

                     سر ره گذار تو جا میگرفتم 

 

 

                        اگر ماه بودی به صد ناز شاید شبی 

                                 بر سر بام من می نشستی 

              

                                            وگر سنگ بودی به هر جا که بودم  

                                              می شکستی مرا می شکستی!!؟

 

 


نوشته شده در سه شنبه 90/2/13ساعت 6:10 عصر توسط عسل نظرات () |

وقتی تو نیستی  

نه هست های ما چونانکه بایدند 

نه بایدها... 

 

مثل همیش اخر حرفم  

و حرف اخرم را 

با بغض می خورم 

عمریست که لبخندهای لاغر خود را  

    در دل ذخیره می کنم  

         باشد برای روز مبادا!  

       اما 

           در صفحه های تقویم 

               روزی به نام روز مبادا نیست 

ان روز هر چه باشد 

     روزی شبیه دیروز 

         روزی شبیه فردا 

            روزی درست مثل همین روزهای ماست 

اما چه کسی و چه می داند؟  

      شاید 

 

امروز نیز روز مبادا باشد! 

    وقتی تو نیستی 

       نه هست های ما چونانکه بایدند 

         نه بایدها  

           هر روز بی تو  

              روز مباداست!


نوشته شده در سه شنبه 90/2/13ساعت 6:9 عصر توسط عسل نظرات () |

 

عشق چیست؟

ای عشق تو کیستى که در دل همه هراس افکنى

_ برو برو دست از سر ما بردار _ سایه شومت را بر

سر ما نکش _ اى عشق تو چیستى با دل ساده و

تنهاى مردم چه میکنى _برو برو و دیگر مرا اذیت

نکن _ عشق دامنگیرم شده رهایم نمیکند _ مرا رها

کن اى حیله گر _فریب عشق خوردم _ جامى پر از

معجون عشق و تنهایى نوشیدم _ اى عشق تو در

دل من هراس افکندى _ اى عشق عشق عشق

مرا تنها بگذار _ اى حیله گر رهایم کن _ شب و روز

درد تنهایى را می چشم _عشق رهایم کن _نمی

خوام عاشق باشم _ نمی خوام _ خدا به فریادم

برس _ رهایم کن تا نفسی از اعماق وجودم در آید

از سر چشمه آزادى درون دلم که سالهاست

نفسی بیرون نداده _ آه _ نفسى هم نمى توانم بکشم _ عشق نفس مرا نیز گرفته …

 


نوشته شده در سه شنبه 90/2/13ساعت 1:3 عصر توسط عسل نظرات () |

سکوت
اینجا سکوت است...سکوت...سکوتی سنگین در دل تاریکی دهکده من است...سکوت جزیی از من است...سکوت جزیی از دل مردم خسته دهکده من است...سکوت آرامش ذهن مردم اینجا است...و ما به سکوت عادت کرده ایم...سکوتی پرمعنی و پر از حرف...سکوتی که بیشتر از حرف زدن معنی و منظور را میرساند...دوسش دارم...دهکده من...دهکده ای در گوشه ای از قلب من...دهکده سکوت...

نوشته شده در سه شنبه 90/2/13ساعت 12:59 عصر توسط عسل نظرات () |

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجازطول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
Categories
Links
Design
Specific
Others